دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

نوع‏شناسی کارآفرینی

نوع‏شناسی‏های متعددی از کارآفرینی در ادبیات موضوع ارائه شده می باشد. اولین صاحبنظر پیشگام در زمینه طبقه‏بندی کارآفرینان، اسمیت می باشد که این تقسیم‏بندی را براساس شخصیت، زمینه‏های اجتماعی رفتاری، ارائه داده می باشد. اسمیت، دو نوع از کارآفرینان را مورد شناسایی قرار داده می باشد(اورند، 1382: 42-44):

 1. کارآفرینان افزارمند[1]
 2. کارآفرینان فرصت‏گرا[2]
 3. کارآفرینان افرازمند: معمولاً از زمینه‏ای کاری یقه آبی (کارگران سطوح عملیاتی) می‏آیند و دارای تسهیلات و تجربه مدیریتی محدودی هستند. آنها کار فنی را به کار مدیریتی ترجیح می‏دهند. چنین کارآفرینانی نوعاً از سطح پایینی از آگاهی اجتماعی ومشارکت اجتماعی برخوردارند و مهارت‏های ارتباطی متقابل شخصی پایین‏تر از متوسط دارند و متمایل به اجتناب از ارتباطند. این گروه از کارآفرینان معمولاً از سبک مدیریتی اتوکراتیک و یا پدرسالارانه بهره گیری می‏کنند و تفویض اختیار نمی‏کنند. چنین کارآفرینانی دوست ندارند که ریسک کنند و معمولاً فاقد انعطاف‏پذیری و اعتماد به نفس هستند. کسب و کارهایی که به وسیله کارآفرینان صنعتگر انجام می‏گیرد، معمولاً برنامه‏های بلندمدت ندارند و نوعاً از نرخ رشد پایینی برخوردارند. معیار موفقیت کارآفرینان افزارمند یا صنعتگر، بیشتر رضایت مشتریان می باشد.
 4. کارآفرینان فرصت‏گرا: با سطح عالی تحصیلات و تنوع وسیعی از تجربیات کاری تشخیص داده می‏شوند. آنها تمایل دارند که دارای زمینه‏های اجتماعی طبقه متوسط باشند. چنین کارآفرینانی از سبک مدیریت نامتمرکز بهره گیری می‏کنند و موافق با ارزیابی هستند. کارآفرینان فرصت‏طلب سطح بالایی از آگاهی اجتماعی دارند و از مشارکت اجتماعی بالایی برخوردارند. آنها گرایش زیادی به سمت آینده (با در نظر داشتن رویدادهای بازار و اقتصاد) و نرخ رشد سازمانشان دارند. سود کسب و کار، درآمد شخصی (برای کسب و کارهای تجاری) و رشد سازمان، معیارهای موفقیت بر کارآفرینان فرصت‏گرا می باشد.

در یک مطالعه مشابه، باردن در سال 1977 میلادی همان نتایج را دریافت، اما به جای کارآفرینی افزارمند و فرصت‏طلبانه از سرپرست و مدیر بهره گیری نمود. محققان دیگری نیز دسته‏بندی دیگری از کارآفرینان ارائه نموده‏اند. فیلی و آلداج در سال 1987 میلادی سه نوع کارآفرینی را مورد شناسایی قرار داده‏اند (مقیمی، 1383: 52):

 1. افزارمندی[3]
 2. ارتقایی[4]
 3. اداری[5]

با در نظر داشتن اندازه فعالیت کارآفرینی، جانجا انواع مختلف کارآفرینی را به پنج دسته تقسیم می‏کند(اکبری، 1384: 62):

 1. کارآفرینی اداری: در این نوع کارآفرینی، توسعه تولیدات، فرایندها و شیوه‏های جدید یا توسعه موارد موجود، اولویت بالایی دارد و به عنوان سرمایه‏گذاری جدید میان پرسنل فنی ـ علمی و مدیران ـ‏ مجریان محسوب می‏گردد. مدیریت بایستی منابع و امکانات را حفظ کند و تکنسینها بایستی برای عقاید جدید کوشش کنند. فرهنگ برای نوآوری، ارزشی به مراتب بالاتر از شرایط بوروکراسی قائل می باشد.

[1]. craftsman

[2]. opportunistic

[3]. craft

[4]. promotion

[5]. administravtive

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

 • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
 • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
 • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد