دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارآفرینی از دیدگاه دانشمندان مدیریت

گر چه از اوایل دهه 1970 بعضی محققین به تشریح کارآفرینی در درون سازمان‏ها پرداختند اما تا اوایل دهه 1980 این موضوع به گونه جدی مورد توجه محققین قرار نگرفت. اندیشمندان مدیریت ضمن انتخاب رویکرد فرآیندی، به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه در سازمان‏های موجود پرداختند که در ادامه به مطالعه نظریات بعضی از مهم‏ترین آنها پرداخته می‏گردد. به نظر «ساویر»[1] (1958) کارآفرینی را می‏توان در دامنه وسیعی از وظایف نظاره نمود؛ این وظایف می‏تواند شامل نوآوری محض تا کارهای معمولی باشد و کارآفرینی را نه تنها به گونه مستقل و فردی بلکه در تمام سازمان‏هایی که در آنها تصمیم‏گیری متهورانه اتخاذ می‏گردد و بر ترکیب و تخصیص منابع در شرایط بی‏ثبات تأثیر می‏گذارد، می‏توان پیدا نمود. «هاربینسون» و «مایرز»[2] (1959) کارآفرین را در داخل سازمان، به عنوان «اساس مدیریت» تشخیص داده‏اند و معتقد بودند که کارآفرین کسی می باشد که نمی‏توان او را از سازمانش جدا نمود، زیرا وی با آن درآمیخته می باشد. وظیفه او این می باشد که شرایطی را فراهم آورد که تحت آن. دیگر عناصر مدیریت بتوانند ضمن انجام وظایفی که در سازمان تعیین شده، به اهداف شخصی خود نیز دست یابند. «لیبنشتاین»[3] (1968) کسی را کارآفرین می‏داند که با اجتناب از بی‏کفایتی‏هایی که دیگران (یا سازمان) دارند، به کامیابی دست می‏یابد. ویژگی‏عمده دیدگاه وی آن می باشد که تأکید می‏ورزد در دنیای واقعیات، کامیابی استثناء می باشد و شکت قاعده می‏گردد. از نظر وی کارآفرین، کسی می باشد که یکی از فعالیت‏های ذیل را انجام دهد(اورند، 1382: 112-110):

1) بازارها را یکپارچه و مرتبط سازد.

2) خلاء‏ها و شکاف‏های بازار را پرنماید.

3) با صرف وقت، خود را درگیر تغییرات ساختاری و سازمانی نماید.

4) کلیه عوامل را برای تولید و بازاریابی یک محصول مهیا نماید.

«کالینز» و «مور» (1970) کارآفرین را شخصی می‏دانند که نمی‏تواند اختیار را قبول کند و درصدد فرار از زیر بار آن می باشد. به علاوه، آنها بین کارآفرین نوآور و کارآفرین اداری، فرق قائل شدند.

[1]. J. E. Sawyer

[2]. F. Harbinson & A. Myers

[3]. H. Leibenstein

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد