دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل OSIM [1]

این مدل که جدیدترین مدل می باشد و مراحلی را برای سازمانها مشخص کرده که با طی آنها می‏توانند از وضعیت بوروکراسی خود را رها کرده و به کارآفرینی سازمانی برسند. مراحل اصلی این مدل عبارتند از(اورند، 1382: 120-118):

  • اول از هر چیز بایستی کارآفرینان سازمانی را در درون سازمان شناسایی نمود و البته سازمان نیز می‏بایست طرفداری‏های لازم را نسبت به ایشان مبذول دارد تا مانع خروج ایشان از سازمان نشود.
  • در مرحله دوم سازمان می‏بایست محیط کاری مناسبی را برای تسهیل کار ایشان فراهم آورد. در این راه اولین قدم طرفداری مدیریت عالی سازمان می باشد. فلسفه و مأموریت سازمان نیز می‏بایست از حالت خشکی و غیرقابل انعطاف‏ به شکلی منعطف تبدیل گردد. در این مرحله بایستی به مدیرانی که در کار خود استقلال ندارند، استقلال بدهیم، یک سیستم یادگیرنده از شکستها و موفقیت‏ها در سازمان ایجاد کنیم، از عملکرد گروهها طرفداری کنیم و …
  • در این مرحله می‏بایست برنامه آموزشی مناسبی برای کارآفرینان بالقوه در سازمان فراهم کنیم. مانند برنامه‏های آموزشی برای خلاقیت و ارائه پیشنهادها.
  • در مرحله بعد سازمان‏ بایستی از کارآفرینان خود دعوت کند تا اگر پروژه‏ای در سازمان هست آن را هدایت کنند و در غیر اینصورت از آنان بخواهد تا پیشنهادهای خود را برای پروژه‏ها جدید اعلام کنند.

 

 

 

 

 

 

 

(شکل 16-2) مدل OSIM

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • در مرحله آخر می‏بایست فعالیت‏های تکمیلی و تجاری لازم بر روی پروژه‏ها صورت گیرد. مانند نامه‏نگاری‏های تجاری، بهره گیری از منابع بیرونی از سازمان، بهره گیری از صورت‏های مالی و غیره.

[1] . Organizational shift to Intrapreneuralism Model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد