دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ضرورت کارآفرینی در سازمان

امروزه بسیاری از شرکت‏ها به لزوم کارآفرینی شرکت پی برده‏اند. در واقع این گونه تغییر گرایش در استراتژی، در پاسخ به سه نیازی می باشد که بر شرکتها تحمیل گردیده می باشد:

1) افزایش سریع رقبای جدید

2) ایجاد حس بی‏اعتمادی نسبت به شیوه‏های مدیریت سنتی در شرکت‏ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3) خروج بهترین نیروهای کار از شرکت‏ها و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل

در خصوص نخستین مورد، یعنی رقابت بایستی تصریح نمود که این عامل با شتابی که در سالهای اخیر به خود گرفته تمامی شرکت‏ها را به ستوه آورده و حتی صنایعی را که در فناوری‏های پیشرفته[1] فعالیت دارند نیز امروزه با رقبای بسیاری مواجه نموده می باشد. سرعت نوآوری و ارائه محصولات جدید به قدری سرعت یافته که تغییرات، ابتکارات و بهبودها به امری عادی در بازارهای فروش تبدیل شده می باشد. از این رو شرکتها یا بایستی به نوآوری بپردازند یا اینکه محکوم به فنا می‏باشند. دوم اینکه با در نظر داشتن حرکت سریع محیط به سوی پیچیدگی بیشتر و عدم پایداری در شرایط محیطی و بازار، شیوه‏های سنتی مدیریت نمی‏تواند پاسخگوی اینگونه چرخشهای شدید در محیط بوده و عدم تطبیق سریع آن با شرایط تصمیم‏گیری در چنین محیط‏های جدیدی، نوعی بی‏اعتمادی را نسبت به سبکهای مدیریت سنتی ایجاد نموده می باشد. سومین مشکل، ترک شایسته‏ترین افراد شرکت برای اقدام به کارآفرینی مستقل می‏باشد. از علل اصلی تشویق افراد به ترک شرکت‏های خود می‏توان به پاداشهای حاصل از کارآفرینی مستقل همچون رفاه اقتصادی و اجتماعی، شهرت و استقلال در تصمیم‏گیری تصریح نمود و همین عوامل سبب می‏گردد تا کارکنان جوان و با سابقه شرکتها بیش از پیش به کارآفرینی ترغیب شوند. از سوی دیگر، شکل‏گیری بازارهای سرمایه به صورت یک صنعت جدید و تمایل آن به سرمایه‏گذاری مخاطره‏آمیز[2] سبب شده تا کارآفرینان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته برای تحقق فکرها و اجرای پروژه‏هایشان به منابع مالی دست پیدا کنند. به گونه کلی پیشرفت سریع دانش و فناوری، تغییر روندهای جمعیت‏شناختی[3] همچون افزایش سطح تحصیل، اشتغال زن و مرد به کار در خانواده‏ها، و افزایش طول عمر و سالخوردگی جمعیت، و حضور اثربخش بازارهای سرمایه و آشنایی بیش از پیش مدیران با پدیده کارآفرینی سبب گردیده تا گرایش به کارآفرینی در استراتژی شرکت‏ها شدیداً مورد تأکید قرار گیرد (Fry,2001:72).

[1]. High-Tech Industries

[2]. Venture Capital

[3]. Demographic Trends

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد