دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم کارآفرینی

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای «متعهد شدن»[1] نشأت گرفته می باشد. بنابر تعریف واژه‏نامه دانشگاهی وبستر[2]: کارآفرین کسی می باشد که متعهد می‏گردد مخاطره‏های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع گردید. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت مأموریت‏های نظامی بودند، کارآفرین می‏خواندند. از آن پس درمورد دیگر انواع مخاطرات[3] نیز همین واژه با محدودیت‏هایی مورد بهره گیری قرار می‏گرفت. از حدود سال 1700 میلادی به بعد، فرانسویان درمورد پیمانکاران دولت که دست‏اندرکار ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند، به کرات لفظ کارآفرین را بکار برده‏اند (Cochran,2004:26).

کارآفرینی، فرآیندی می باشد که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می‏گردد. کارآفرینی عبارت می باشد از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به مقصود بهره‏گیری از فرصتها.  کارآفرینی، خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره‏آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می‏کنند. اهمیت این سه عنصر نمی‏تواند اغراق‏آمیز باشد. کارآفرینان که در رأس کسب و کارهای مخاطره‏آمیزند، در جستجوی فرصت‏ها هستند، و خلاقیت‏ها اغلب ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می‏شوند. کارآفرینان به عنصر تغییر به عنوان یک پدیده معمولی می‏نگرند، و همیشه در جستجوی تغییر هستند به آن واکنش نشان می‏دهند و از آن به عنوان یک فرصت، بهره‏برداری می‏کنند. کارآفرینان منابع را از حوزه‏هایی که بهره‏وری پایین دارند به حوزه‏هایی که دارای بهره‏وری بالاتری هستند، تغییر مکان می‏دهند (Dunphy, 2004:1).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارآفرینی فرآیندی می باشد که در محیط‏ها و مجموعه‏های مختلفی اتفاق می‏افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوری‏های افرادی که به فرصت‏های اقتصادی واکنش نشان می‏دهند، رخ می‏دهد که این باعث ایجاد ارزش فردی و اجتماعی خواهد گردید
(Echols & Neck, 1998:1).

استیونسون و همکارانش عقیده دارند که کارآفرینی عبارت از فرایندی می باشد که فرصت‏ها به وسیله افراد (یا برای خودشان یا برای سازمان‏هایی که در آن کار می‏کنند)، بدون در نظر داشتن منابعی که در کنترل آنهاست، تعقیب می‏گردد (Hurley, 1999:2).

اساساً کارآفرینان و رفتار کارآفرینانه در هر زمینه‏ای پیدا نمود می‏شوند، که مهمترین این زمینه‏ها عبارتند از:

[1]. Undertake

[2]. Webster’s New Collegiate Dictionary

[3]. Risks

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد