دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

1 کانالهای توزیع

کانالهای توزیع شامل سازمانهایی هستند که خرده فروشان و یا کلی فروشان کالاهای منتقل شده بر مشتری را در بر می گیرند. تولیدکنندگان نیاز دارند که روابط شان را با این سازمانها به شکل عالی مدیریت کنند، زیرا آنها ممکن می باشد تنها به صورت کارآمد به بازار فروش دست یابند.(جابر[1] 1998، 14)

کانال توزیع مسیری می باشد که طی آن محصول و حقوق مالکیت آن از تولید به مصرف جریان می یابد. کانالهای توزیع اکثراً زنجیره هایی از مؤسسات مختلف هستند که به غیر از عرضه کننده اصلی واستفاده کننده نهایی، واسطه ها نام دارند.(اخوی1380، 4)

کانال توزیع، کانالی می باشد که هم نیازهای مشتریان را تأمین کند و هم قدرت رقابت داشته باشد. انجمن بازاریابی آمریکا کانال توزیع را شبکه سازماندهی شده ای از مؤسسات و کارگزارانی می داند که با همکاری یکدیگر، کلیه فعالیتهای مورد نیاز جهت برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برای انجام وظایف بازاریابی را بر عهده دارند.(زری باف و حسینی کیا 1382، 203)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

نمودار (2-2) تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع

 

2-7-2 تصمیمات مهم در طراحی کانالهای توزیع

  1. ترسیم تأثیر توزیع در آمیخته بازاریابی: استراتژی کانال توزیع بایستی در چهارچوب آمیخته بازاریابی طراحی گردد. آغاز هدفهای بازاریابی بازبینی می گردد، سپس تأثیر محصول، قیمت و ترفیع و توزیع، ترسیم و مورد مطالعه قرار می گیرد.
  2. انتخاب نوع کانال توزیع: زمانی که توزیع در برنامه کلی بازاریابی مورد توافق قرار گرفت، مناسب ترین نوع کانال برای محصولات شرکت بایستی معین گردد. در این مرحله بایستی مشخص گردد که آیا شرکت در کانال توزیع خود نیاز به واسطه ها دارد یا خیر. در صورت نیاز چه نوع واسطه هایی لازم هستند.
  3. تعیین تعداد واسطه های توزیع: افزایش تعداد واسطه ها به گونه عمودی باعث بالا رفتن هزینه ها و کاهش رقابت پذیری محصول می گردد. که این نوع حرکت در شرایط کمبود و بحرانهای اقتصادی زیاد دیده می گردد.
  4. گزینش اعضای کانالهای مشخص: آخرین تصمیم گیری در این مرحله، انتخاب شرکتها و واسطه های مشخص برای توزیع محصولات می باشد. با انتخاب شرکتهای مشخص به عنوان بخشی از کانال، تولیدکننده بایستی عوامل مربوط به بازار، محصول، شرکت و واسطه ها را ارزیابی کند.(روستا، ونوس و ابراهیمی 1383، 290)

کانالهای زیر جهت توزیع کالا می تواند توسط تولیدکننده انتخاب گردد:

  1. صادرات از طریق یک مؤسسه داخلی که مسئولیت یافتن مکانهایی برای فروش در خارج از کشور را نیز بعهده دارد
  2. صادرات توسط تولید کننده
  3. فروش از طریق نمایندگی در خارج از کشور
  4. بهره گیری از انبارهای خارج از کشور
  5. ایجاد یک شبکه فروش توسط تولیدکننده.

انتخاب کانال توزیع کالا بستگی به استراتژی مؤسسه وهمچنین بازار صادرات دارد. اگر یک مؤسسه قصد داشته باشد که کالایی را با امتیاز خاص نسبت به کالاهای موجود به بازاری صادر کند، در حال حاضر آن بازار از این کالا اشباع شده، بهتر می باشد بجای اینکه توزیع را خود انجام دهد و در نتیجه زمان زیادی را به این کار اختصاص دهد، وقت خود را صرف تبلیغ کالا در یک چنین بازار اشباع شده ای بنماید. کالای توزیعی بایستی به درستی انتخاب شده و همچنین بایستی روابط خوبی بین طرف های درگیر در کار توزیع مستقر گردد.( ظهراب پور  1376، 18)

[1]. Jobber

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد