دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع مدلهای کارآفرینی

کوشش محققین در ارائه مدلهای کارآفرینی با در نظر داشتن جنبه‏های  رویکرد رفتاری و رویکرد ویژگی‏ها و تعاریف کارآفرینی انجام می‏گردد. در واقع، می‏توان دو دسته مدل را ارائه نمود: مدلهای فرایندی و مدلهای محتوایی[1].(احمدپور داریانی، 1380: 92-88):

– مدلهای محتوایی

تمامی کوشش‏های محققین در خصوص مطالعه رویکرد ویژگی‏ها که منجر به شناسائی خصوصیات فردی و شخصی افراد می‏گردد، جزئی از این طبقه‏بندی محسوب می‏گردد. آن چیز که که می‏بایستی مورد توجه قرار گیرد این می باشد که هدف محققین در رویکرد ویژگی‏ها و مدلهای محتوای، یافتن یک چارچوب روانشناسانه و ارائه تعریف کارآفرینی بر مبنای یکسری ویژگی‏های فردی بوده می باشد که با در نظر داشتن محدودیت تحقیقات در پرداختن و اظهارنظر قطعی راجع به این ویژگی‏های فردی، ارائه مدل محتوایی فراگیر همواره عقیم مانده می باشد. براین اساس، محققین به جای پرداختن به رویکرد ویژگی‏ها، به رویکرد رفتاری و طمدلهای فرایندی روی آورده‏اند.

– مدلهای فرآیندی

مدلهای فرآیندی شامل دودسته اصلی از مدلها می‏باشند، که در ادامه تحت مطالعه قرار خواهند گرفت:

الف) فرآیند رویدادی[2]

در این دیدگاه، کارآفرینی فرآیندی می باشد که در آن فرد کلیه فعالیتهای کار‎آفرینانه را برنامه‏ریزی، اجرا وکنترل می‏نماید. به علاوه، در این بین مفاهیمی هست که بر هر رویداد در فرآیند کارآفرینانه تأثیر می‏گذارند. طرفداران این دیدگاه عقیده دارند که بروز بعضی عوامل محیطی و تأثیر آن بر فرد، تأثیر بسیار تعیین کننده‏ای در تصمیم وی به کارآفرین شدن، دارد. در ادامه به مطالعه مهمترین دیدگاهها پرداخته می‏گردد.

1- مدل رویدادی «آلبرت شاپیرو» (1975): «آلبرت شاپیرو» استاد دانشگاه ایالت اوهایو پیشنهاد داد که بیش از آنکه بر فرد کارآفرین تمرکز صورت گیرد بایستی به «رویداد کارآفرینی»[3] توجه نشان داد. زیرا که چنین دیدگاهی کلیه معضلات مربوط به تعاریف کارآفرین را کنار می‏گذارد. در این زمینه او اظهار می‏دارد که «رویداد کارآفرینی» در برگیرنده موارد زیر می باشد:

– ابتکار: یک فرد یا گروه، ابتکاری را انجام می‏دهد.

– سازمان: منابع لازم در جهت برآورده کردن یک سری اهداف که بشکل سازمانی ترکیب می‏شوند (یا اینکه منابع در یک سازمان موجود شناسائی می‏شوند).

– مدیریت اجرائی: کسانی که ابتکار را در دست دارند و مدیریت سازمان را بر عهده می‏گیرند.

– استقلال نسبی: مبتکران، به آزادی نسبی برای تخصیص منابع نیاز دارند.

– مخاطره پذیری: مدیران و مبتکران در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان سهیم هستند. مدل رویدادی «شاپیرو» در شکل 1-2 نشان داده شده می باشد.

[1]. Content Models

[2]. Event Process

[3]. Entrepreneurial Even

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد