دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

2 دیدگاهها و رویکردهای کارآفرینی

1-10-2 کارآفرینی از دیدگاه اقتصاددانان

کارآفرین و کارآفرینی، اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم میلادی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه‏های اقتصادی خود تشریح نموده‏اند. در ادامه، براساس سیر تاریخی، تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه اقتصاددانان مطالعه می‏گردد. در اوایل قرن هجدهم «برنارد دو بلیدور»[1] اقتصاددان فرانسوی تعریف فراگیرتری را ارائه نمود که عبارت بود از خریداری نیروی کار و مواد اولیه به بهایی نامعین و به فروش رساندن محصولات به بهایی طبق قرار داد.

«ریچارد کانتیلون»[2] در حدود سال 1730 بین زمین‏داران، دستمزدبگیران و کارآفرینان، فرق قائل گردید. او به سه عنصر اصلی در خصوص فعالیت کارآفرینان تصریح نمود، اول آنکه آنها در یک محیط همراه با عدم قطعیت فعالیت می‏کنند، دوم آنکه آنها در صورت نداشتن توانایی زیاد برای فعالیت اقتصادی، با فساد و تباهی خاصی مواجه می‏شوند و سوم اینکه آنها سرمایه اولیه را خودشان فراهم می‏آورند. وی در تعریف کارآفرین می‏آورد: «فردی می باشد که ابزار تولید[3] را به مقصود ادغام آنها برای تولید محصولاتی قابل عرضه به بازار، ارائه می‏کند». کارآفرین در هنگام خرید از قیمت نهایی محصولات، اطلاع ندارد، از این رو «کانتیلون» عناصر «هدایتگری»[4] و «حدس و گمان»[5] را در تعریف کاربردی خود وارد می‏نماید. وی در اثر خود تحت عنوان «مقاله‏ای در باب ماهیت عمومی تجارت»[6] کارآفرین را به مثابه واژه‏ای فنی مورد توجه قرار می‏دهد. از دیدگاه وی جوهره کارکرد کارآفرین همانا تحمل عدم قعطیت می‏باشد؛ او هر کس را که با بهایی نامعین دست به خرید و فروش بزند، کارآفرین می‏داند (Cochran,2004:21).

[1]. Bernard F. De Belidor

[2]. R. Cantillon

[3]. Means of Production

[4]. Direction

[5]. Speculation

[6]. Essai sur la nature du commerce en general (1755)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد