دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مشتری

مشتری کسی می باشد که خواستهای خود را برای ما به ارمغان می آورد و وظیفه ما می باشد که این خواستها را سودمندانه پاسخ دهیم. سودمند برای مشتری و برای ما.(کاتلر وآرمسترانگ 1379، 48)

مشتری کسی می باشد که خواستهای خود را به سازمان یا شرکت عرضه می نماید.(کاتلر 1383، 56)

مشتری کسی می باشد که ارزش را به حداکثر می رساند. (کاتلر 1383، 69)

 

2-11 شناسایی مشتری

برای پاره ای از سازمانها بهره گیری کننده نهایی از کالا و خدمات، خواه افراد باشند یا دیگر سازمانهای صنعتی و بازرگانی، مشتری به حساب می آیند.(رضایی نژاد 1377، 20)

 

2-12 تعریف رضایت مشتری

محققان رضایت مصرف کننده را به طرقی مختلف تعریف می کنند. بعضی از تعاریفی که از رضایت مشتری فراهم می شوند، با هم سازگارند و در بعضی از موارد، تعاریف با یکدیگر هم پوشانی داشته اما در بعضی موارد خاص، ناسازگار و ناهماهنگ می باشند. اما وقتی در کل مطالعه می کنیم، در همه تعاریف سه قسمت کلی مشخص می گردد که عبارتند از :

  • رضایت خریدار یک پاسخ می باشد.(پاسخی احساسی یا پاسخی شناختی)
  • پاسخ ها در ارتباط با عوامل خاصی می باشد.(انتظارات، محصولات، تجربه خرید و غیره)
  • پاسخ ها در زمانهای خاصی رخ می دهد.(بعد از خرید، بعد از انتخاب و یا براساس تجربیات اندوخته شده)

این سه گروه کلی، ماهیت تمام تعریف های موجود را دربرمی گیرد. پس رضایت احساس مثبتی می باشد که در هر فرد پس از بهره گیری از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می گردد. اگر کالا یا خدمت دریافت شده از جانب مشتری، هم سطح انتظارات ارزیابی گردد، در او احساس رضایت ایجاد می گردد. در صورتیکه سطح خدمت یا کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد، موجب ذوق زدگی مشتری و چنانچه سطح خدمت و کالا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد، منجر به نارضایتی اش خواهد گردید.(مسعودی 1382، 35)

معیاری از چگونگی عملکرد کلی سازمان در ارتباط با مجموعه انتظارات مشتری می باشد. اگر بخواهیم اعمال اندازه گیری رضایت مشتری دارای حداکثر ارزش و اعتبار باشد، بایستی واقعیات زیر را شناسایی کنیم: اولویتهای مشتری، عملکرد خود شما، عملکرد شما نسبت به اولویتهای مشتری هایتان، عملکرد شما نسبت به عملکرد رقبایتان، اولویتهایی برای بهبود.(هیل[1] 1384، 34)

[1] . Hill

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد