دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

9  تعریف سیاست

اقدام یا فعالیتی می باشد که به آن وسیله برای حل مسأله تضاد و عدم اطمینان اعمال قدرت می گردد . اقتصاددانان همواره با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، دولتها و … آغاز می کنند و همیشه به کشف معدودی از مناسبات عام، مجرد و تعیین کننده نظیر تقسیم کار، پول، ارزش و غیره می رسند و همین که این مقولات کم و بیش پرورده و منتزع گردید، شروع می کنند به ساختن دستگاههای اقتصادی که از مفاهیم بسیط نظیر کار، تقسیم کار، نیاز و ارزش مبادله ای شروع و به دولت، و مبادله بین ملتها و بازار جهانی ختم می گردد.( مارکس 1363، 26)

سیاست یک برنامه عملی می باشد، به اظهار دیگر نحوه اجرای هدف را اظهار می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله ای مؤثر برای کنترل عملیات می باشد.(کرمی1380، 164)

سیاست یعنی کاربرد قدرت به مقصود اعمال نفوذ بر فرآیند تصمیم گیری برای رسیدن به نتیجه.(ال دفت[1] 1377، 793)

سیاست ها به سه دسته کلی تقسیم می شوند :

  1. سیاستهای اساسی
  2. سیاستهای کلی
  3. سیاستهای واحدی

سیاستهای اساسی مبنای سیاستهای کلی بوده و سیاستهای کلی نیز مبنای سیاستهای واحدی می باشند. سیاستهای اساسی توسط مدیر عالی سازمان و سیاستهای کلی و واحدی توسط مدیران بخش های استراتژیک اتخاذ می شوند. اگر سیاستهای سازمانی تدوین نشوند، مدیران بطور سلیقه ای اقدام کرده و سازمان با معضلات زیادی مواجه خواهد گردید. سیاستها انتخاب مدیران را محدود می کنند و به عنوان راهنمای اقدام مورد بهره گیری قرار می گیرند.(کرمی1380، 164)

 

2-9-1 سیاست سازمانی

سیاست سازمانی عبارت می باشد از راهنما و حدودی که تصمیمات آتی در محدوده آن اتخاذ می گردد. (کرمی1380، 174)

سیاست سازمانی شامل فعالیتهایی می گردد که در جهت کسب، تقویت یا مورد بهره گیری قرار دادن قدرت یا سایر منابع مورد بهره گیری قرار می گیرد. وقتی سازمان با پدیده عدم اطمینان و اختلاف نظر اعضاء روبرو گردد، می تواند بوسیله سیاست سازمانی به هدف یا نتیجه مورد نظر برسد.(ال دفت 1377، 793)

 

2-9-2 سیاستهای تشویقی برای افزایش فروش

شرکتها در تعیین هدفهای مبتنی بر اجرای سیاستهای تشویقی فروش به شیوه های مختلف اقدام می کنند. امکان دارد شرکت فروشنده از سیاستهای تشویقی مبتنی بر افزایش مصرف بهره گیری کند تا در کوتاه مدت فروش را بالا ببرد و بتواند برای دوره بلندمدت بر سهم بازار بیفزاید، امکان دارد شرکت فروشنده برای تأمین چنین هدفی مصرف کنندگان را تشویق و ترغیب به خرید و آزمودن یک محصول جدید نماید، بکوشد مصرف کنندگان را از محصولات شرکتهای رقیب فراری دهد، آنها را تشویق به خرید و انباشتن محصولی کند(که از نظر مراحل زندگی) به حالت اشباع رسیده می باشد، یا اینکه به مشتریان وفادار پاداش و جایزه بدهد و کماکان آنها را حفظ نماید. شرکتهایی که هدف خود را اجرای سیاستهای تشویقی تجاری تعیین کرده می باشد، درصدد انجام فعالیتهای زیر برمی آید :

از خرده فروشها و واسطه ها می خواهد اقلامی جدید از کالا خریداری کنند و بر اندازه موجودیهای خود بیفزایند. آنها را وا می دارد که درمورد محصول جدید تبلیغ کنند و در قفسه های فروشگاهها فضای بیشتری را به آنها اختصاص دهند و نیز از آنها می خواهد این محصولات را پیشاپیش بخرند. شرکتی که درصدد تأمین هدفهای مبتنی بر تقویت نیروی فروش می گذارد، از نیروی فروش می خواهد برای محصول کنونی یا جدید حمایتهای بیشتری بنماید یا اینکه از فروشندگان می خواهد با مشتریان جدید قراردادهایی ببندند. اغلب افزایش فروش(اجرای سیاستهای تشویقی فروش) همراه با تبلیغ یا فروش شخصی انجام می گردد. در اجرای سیاستهای تشویقی مصرف، شرکت بایستی درمورد محصول تبلیغ نماید و آگهی های بازرگانی را به گونه ای تهیه کند که از کشش و جذابیت بیشتری برخوردار باشد. در اجرای سیاستهای تشویقی تجاری و مبتنی بر نیروی فروش بایستی به گونه ای اقدام گردد که خرده فروشی ها و نیروهای فروش از فرآیندهای فروش شخصی شرکت طرفداری نمایند. بطور کلی، سیاستهای تشویقی فروش بایستی حول محور تقویت ارتباط با مصرف کننده بچرخد. شرکت به جای کوشش در راه افزایش فروش در کوتاه مدت با عرضه محصولی با نام و نشان تجاری جدید و جذب مصرف کنندگان به کالای مذبور، بایستی بکوشد پایگاه محصول را در بازار تقویت کند، با مصرف کنندگان ارتباط بلندمدت ایجاد نماید و آن را تقویت کند. بازاریاب ها مواظب هستند که در تعیین قیمت، عجله نکنند و قیمت را از این دیدگاه تعیین می کنند که بتوانند در سایه افزایش فروش ارتباط ای محکم با مصرف کننده به وجودآورند.(کاتلر و آرمسترانگ 1384، 730)

[1]. L.daft

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد