مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2- انواع تصمیمات سرمایه گذاری

هر تصمیم­گیری در مورد سرمایه­گذاری، بیانگر اندازه پولی می باشد که در زمان کنونی برای بدست آوردن دارایی که جریانی از درآمدها را در آینده فراهم می­کند، صرف می­گردد. سه نوع تصمیم گیری سرمایه گذاری مطرح می­گردد:

  • تصمیمات توسعه ای[1]
  • تصمیمات جایگزینی و انتخاب[2]
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تصمیمات اجاره یا خرید[3].(هاگو[4]،1974)

 2-2-2-1- تصمیمات توسعه­ ای

تصمیمات توسعه­ای، تصمیماتی می باشد که شرکت برای خرید یک کارخانه یا ماشین اتخاذ می­کند. مساله مورد توجه آن می باشد که هزینه­ای که برای خرید یک کارخانه یا ماشین صرف می گردد، این دارایی را به خط جدید عملیاتی تبدیل می­کند یا مقیاس عملیات[5]شرکت را با در نظر داشتن فعالیت موجود افزایش می­دهد. (هاگو،1974)

تصمیمات توسعه­ای به دو گونه توسعه محصولات یا بازارهای موجود و توسعه از طریق کالای جدید یا بازارهای جدید دسته­بندی می­گردد. مخارج مربوط به افزایش تولید کالاهای موجود یا توسعه بازارهای موجود در گروه توسعه محصولات یا بازار­های موجود قرار می­گیرد. این تصمیمات از پیچیدگی بیشتری برخوردارند. زیرا در این گونه تصمیم گیری­ها، بایستی تقاضای آینده بازار برای محصولات شرکت را مد نظر قرار داد. زیرا امکان اشتباه زیاد می باشد، بایستی تجزیه و تحلیل دقیق در سطوح بالاتر شرکت صورت گیرد. در گونه دوم تصمیمات برای تولید کالای جدید یا توسعه جغرافیایی بازارهایی که در حال حاضر تحت پوشش نیستند، هزینه صرف می­گردد. این تصمیمات می­توانند ماهیت اصلی شرکت را تغییر دهند و در عین حال، این گونه پروژه­ها نیاز به مخارج سنگینی در طول زمان دارند. این تصمیمات اغلب به صورت تصمیم­گیری برای ادغام[6] و تملک[7] دیگر می باشد. (وستون[8] و بریگام[9]،1376)

در این گونه تصمیمات، فرد بایستی هزینه­هایی که صرف می­گردد و دریافت هایی که کسب می­گردد را تخمین بزند. مشکل از این حقیقت ناشی می­گردد که هزینه­ها و درآمدها فقط در آینده ایجاد می­گردد، پس پیش بینی مقدار آن ها مشکل می باشد. تفاوت بین این هزینه­ها و درآمدها به عنوان جریان نقدی خالص دارایی یا پروژه شناخته می­گردد. (هاگو،1974)

2-2-2-2- تصمیمات جایگزینی یا انتخاب

دومین نوع تصمیمات سرمایه گذاری، تصمیمات جایگزینی یا انتخاب می باشد که آسانتر به نظر می­رسد. یک نمونه خوب از تصمیمات جایگزینی جایی می باشد که شرکت بایستی تصمیم بگیرد آیا دارایی موجود را با دارایی جدید جایگزین کند یا خیر، در حالی که، تقریبا شرکت همان دریافت های کل را خواهد داشت. برای مثال یک شرکت بایستی تصمیم بگیرد، آیا ستانده معینی که می­تواند در یک قیمت معین به فروش برسد، با ماشین x  که اکنون هست تولید گردد یا با ماشین جدید کاراتر y که می­تواند خریداری گردد؟ بایستی جریان دریافتی­ها به اندازه کافی زیاد باشد که تصمیم به جایگزینی ماشین موجود گرفته گردد. آن چه که در این تصمیم­گیری­ها مهم می باشد، هزینه صرفه­جویی شده ناشی از خرید ماشین کاراتر می باشد. این صرفه­جویی هزینه، بیانگر جریان سودهایی می باشد که شرکت در صورت خریداری ماشین y به دست می­آورد، اما آیا کارایی ماشین y  به اندازه کافی زیاد می باشد که سرمایه­گذاری را ارزشمند سازد؟ برتری فنی ماشین y در صورتی قابل قبول می باشد که ماشین y جریان نقدی خالص داشته باشد که اقدام جایگزینی را سودمند سازد.(هاگو،1974)

نوع دیگری از این جایگاه تصمیم انتخاب می باشد. آیا قبول یک فعالیت جدید که تولید محصول جدید را به همراه دارد، بازده کافی را برای سرمایه­گذاری ایجاد خواهد نمود؟ چندین راه حل برای تصمیم­گیری در مورد مساله محصول روش جدید هست. اما در صورتی که دریافت های ناشی از فروش محصول روش جدید با روش فعلی برابر باشد، نمی­توان مساله انتخاب را مطرح نمود. در هر صورت محاسبه هزینه­های هر یک از سرمایه­گذاری های جایگزین مورد نیاز می باشد. اگر بعضی از راه­حل­ها نیازمند سرمایه بیشتر نسبت به بقیه باشد، بهتر می باشد از روشی بهره گیری گردد که نیازمند سرمایه کمتر می باشد.(هاگو،1974)

[1]-Development Decisions

[2]-Selection or Substitution Desicion

[3]-Lease or Buy Decisions

[4]-Hague

[5]-Scaleof Operation

[6]-Merger

[7]-Acquisition

[8]-Weston

[9]-Brigham

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری