مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- سرمایه­ گذاری[1]

شاید همیشگی­ترین تصمیمات اقتصادی شرکت، تعیین سطح و ترکیب سرمایه­گذاری­ آن باشد. تصمیمات سرمایه­گذاری مدیریت مالی هر شرکت، ترکیب و نوع دارایی­های آن شرکت را تعیین می­کند. این فعالیت با سمت بستانکار ترازنامه مرتبط می باشد. ترکیب دارایی­ها به مقدار ریالی دارایی­های جاری و غیر جاری برمی­گردد. تنها یک بار ترکیب دارایی ها تعیین می­گردد و مدیریت مالی بایستی برای حفظ سطوح بهینه کوشش کند. وی تصمیم می­گیرد، کدام دارایی بهتر می باشد خریداری گردد و چه زمانی نیاز می باشد که این دارایی­ها اصلاح یا جایگزین گردد.

در تعریف سرمایه­گذاری بایستی گفت که سرمایه­گذاری مخارجی می باشد که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می­گردد. ذخیره سرمایه[2] شامل ساختمان کارخانه­ها،ماشین­آلات،دفاتر و کالای با دوام دیگری می باشد که در فرایند تولید مورد بهره گیری قرار می­گیرد.همچنین ذخیره سرمایه شامل خانه­های مسکونی به انضمام ذخایر انبار می باشد.سرمایه­گذاری مخارجی می باشد که بر ذخیره سرمایه می­افزاید.مخارج سرمایه­گذاری در سه گروه مجزا طبقه­بندی می­گردد.سرمایه­گذاری ثابت کسب ­و کار[3] مخارجی می باشد که شرکت در ماشین­آلات بادوام،تجهیزات و سازه­هایی نظیر کارخانه­ها صرف می­کند.دوم،سرمایه­گذاری مسکن می باشد که اکثراٌ سرمایه­گذاری در خانه­های مسکونی را در بر می­گیرد و سوم،سرمایه­گذاری در ذخایر انبار می باشد.شرکت­ها زیرا قادر به فروش کل آن چیز که که تولید می­کنند،نیستند انباشت ناخواسته در ذخایر انبار به وجود می­آید. (دورنبوش[4] و فیشر[5]،1371)

سرمایه­گذاری ثابت کسب­و­کارچون بزرگترین جزء مخارج سرمایه­گذاری می باشد،در این مطالعه مد نظر قرار می­گیرد.

دلیل اصلی مطالعهسرمایه­گذاری آن می باشد که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب ­و­ کار کمک می­کند. دلیل دیگر آن می باشد که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاست­های مالی قرار گیرد. اندازه بهره بالا به سبب سیاست پولی انقباضی یا سیاست­های مالی انبساطی از مخارج سرمایه­گذاری می­کاهد و سیاست­هایی که اندازه بهره را کاهش می­دهند یا انگیزه های مالیاتی برای سرمایه­گذاری به وجود می­آورند،می­توانند بر مخارج سرمایه­گذاری بیفزایند.(دورنبوش و فیشر،1371)

مساله سرمایه­گذاری از نقطه نظر اقتصاد خرد و کلان مورد توجه می باشد. از نقطه نظر خرد،سرمایه مهم می باشد زیرا سرمایه­گذاری شرکت در زمان حال تحت تاثیر مقدار سرمایه در دسترس آینده برای فرایند تولید می باشد. در حالی که زمان حال را مد نظر قرار می­دهد، توازنی نیز بایستی بین هزینه سرمایه در امروز و سود مورد انتظار این سرمایه­گذاری درآینده ایجاد کند. از نقطه نظر کلان، سرمایه­گذاری کل بهعنوان عامل تعیین کننده تقاضا،مهم جلوه می­کند. علاوه بر آن سرمایه­گذاری ظرفیت تولید اقتصادراافزایشمی­دهد.

[1]-Investent

[2]-Capital stock

[3]-Business fixed investment

[4]-Durenbusch

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5]-Fisher

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری