دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

بینش

2ـ کسی با مهارت‏های رهبری که می‏تواند بینش را به صورت عملیاتی در آورد.

3ـ اراده‏ای که چیزی را بنا کند. در آن رشد کنند و پایدار بماند

(Thompson & Geoff & Lees, 2000:2).

در قرن نوزدهم یک کارآفرین، یک تاجر موفق بود و بر این اساس کتاب‏هایی راجع به غول‏های صنعتی به نگارش درآمد. براساس این فرض، کارآفرینان افراد مالک بودند. تاریخ نگاران اولیه، عوامل انگیزشی کارآفرینانه را تحت عنوان ثروت مادی، شهرت عمومی و تکریم و رفاه اجتماعی تشریح نموده‏اند. وجه ممیزه کارآفرینان نیز سخت‏کوشی و خوش شانسی بوده می باشد. مطالعه کارآفرینی در رشته‏های حرفه‏ای در اواخر دهه 1920 میلادی توسط گراس و همکارانش در دانشگاه هاروارد برای برقراری ارتباط مدیریت اجرایی کسب و کار، با مدیریت شرکت و محیط اقتصادی و اجتماعی که شرکت‏ها فعالیت می‏کردند، انجام گرفت و برای این مقصود از روش مورد کاوی بهره گیری نمودند. امروزه بیشتر مطالعات کارآفرینان هنوز مبتنی بر مورد کاوی می باشد. این موضوع منجر به انتقاداتی از تاریخ پژوهش کارآفرینانه گردید. به گونه‏ای که تاریخ نویسان، مسیر ترقی غول‏های صنعتی را به جای شکل‏گیری شرکت‏های جدید مورد مطالعه قرار داده‏اند. به نظر می‏آید سمت و سوی ادبیات کارآفرینان، به کسب و کار با رشد بالا، و کارآفرینان موفق مبتنی بوده می باشد. این منجر به نمونه‏گیری براساس متغیر وابسته شده، زیرا که ما فقط آنهایی که موفق بوده‏اند مطالعه کرده‏ایم و نه آنهایی که فعالیت‏هایشان را شروع کرده‏اند. این هنوز مشکل تعریف کارآفرینی می باشد. در واقع ریشه مفهوم کارآفرینی به قرن هیجدهم باز می‏گردد، زمانی که ریچارد کانتیلون[1] عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم نمود: 1. مالکان زمین 2. عوامل اقتصادی دستمزد بگیر و 3. آن دسته از عوامل اقتصادی که با قبول خطر در بازار بورس فعالیت می‏کنند. شاید ژان باتیست سی[2] اولین کسی بود که بر تأثیر حیاتی کارآفرینان در جابجایی منابع اقتصادی براساس اصول بهره‏وری تأکید نمود(Prokopenko & Pavlin, 1999:15) .

  حدود سال 1800 میلادی، ژان باتیست سی «کارآفرینی» را مختص فردی می‏دانست که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره‏وری و سود پائین‏تر به حوزه دارای بهره‏وری و سود بالاتر منتقل می‏نمود. با ظهور اصول اقتصادی نئوکلاسیک، مفهوم کارآفرینی و کارآفرین دیگر مورد توجه اقتصاددانان نبود. زیرا اصول اقتصادی کلاسیک فقط به دنبال بهینه ساختن منابع موجود برای دستیابی به تعادل و توازن بودند. تمرکز بر بهینه‏سازی منابع موجود در بطن نیروهای خارجی به نقطه ثقل اصول اقتصادی رایج تبدیل شده بود. شومپیتر[3] تنها اقتصاددان برجسته‏ای بود که با تمرکز تحلیل اقتصادی بر پویائی‏های حیات اقتصادی و پویائی‏های عدم توازن که با توازنی ایستا در تضاد بود، از اصول اقتصادی نئوکلاسیک خارج گردید.

[1]. Richartd Cantillon

[2]. Jean Baptiste Say

[3]. Schumpeter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد