دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

انتخاب روش قیمت گذاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این قسمت به مطالعه بعضی روش های قیمت گذاری می پردازیم:

  • قیمت گذاری اضافه بها : ابتدایی ترین روش قیمت گذاری افزودن درصد استاندارد به قیمت تمام شده کالاست. بعضی از فروشندگان به خریداران کالاهای خود می گویند که روش محاسبه قیمت، هزینه به اضافه درصدی معین می باشد.
  • قیمت گذاری برای تأمین بازده هدف : روش دیگر قیمت گذاری بر مبنای هزینه، قیمت گذاری برای تأمین بازده هدف می باشد. در این جا شرکت، قیمت فروشی را تعیین می کند که بتواند به نرخ بازده سرمایه گذاری هدف خود نائل گردد.
  • قیمت گذاری براساس ذهنیت خریدار : شرکت ها برای تعیین قیمت کالای خود متوجه برداشت ذهنی خریداران از فایده کالا هستند و نه هزینه تمام شده آن برای فروشنده. آن ها به عنوان عامل اصلی قیمت گذاری و به مقصود تقویت برداشت ذهنی مثبت در اذهان خریداران از متغیرهای غیر قیمتی ترکیب عناصر بازاریابی بهره گیری می کنند.
  • قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری : در این روش شرکت ها برای یک کالای بسیار باکیفیت، قیمت فروش به نسبت پایینی تعیین می کنند. قیمت گذاری براساس فایده برای مشتری به آن معناست که قیمت بایستی مبیّن فایده بالای کالا برای مشتریان باشد.
  • قیمت گذاری براساس نرخ های جاری : در خط مشی قیمت گذاری براساس نرخ های جاری شرکت به هزینه های خود یا تقاضا توجه کمتری می کنند و اساس قیمت گذاری خود را بیشتر براساس قیمت های رقبا قرار می دهد. شرکت ممکن می باشد قیمت کالاهای خود را مشابه، بیشتر یا کمتر از رقبا تعیین کند.
  • قیمت گذاری با ارائه پیشنهاد (مناقصه / مزایده) : در این جا مؤسسه، مبنای قیمت پیشنهادی خود را نه براساس قیمت تمام شده یا تقاضا بلکه براساس انتظارات خود از نحوه قیمت گذاری رقبا قرار می دهد. واحد درصدد می باشد کار را به دست آورد و این امر مستلزم آنست که قیمت پیشنهادی کمتر از قیمتی باشد که رقبا پیشنهاد می دهند.(کاتلر 1385، 543)

 

2-7 توزیع فیزیکی

کلیه فعالیتهایی که مشتری را قادر می سازد که برای بدست آوردن محصول یا خدمت، اقدام نماید. از این رو این عنصر شامل کانال های توزیع، مکان فروشگاه و هرگونه موضوعات مرتبط با تدارکات و لجستیک (همچون انبارداری یا حمل ونقل) می باشد.( مقیمی و رمضان 1390، 58)

یک نظام توزیع، یک منبع بزرگ خارجی می باشد. ایجاد آن معمولاً سال ها به درازا می کشد و به این آسانی هم تغییر نمی کند. این نظام از نظر اهمیت همپای منابع داخلی شرکت نظیر تولید، تحقیقات، مهندسی، فروشندگان و تسهیل کنندگان می باشد. نظام توزیع مبین تعهد جمعی مهمی می باشد نسبت به شماری از شرکت های مستقل که کار اصلی شان توزیع می باشد و همچنین نسبت به بازارهایی که شرکت به آنها خدمت می کند. این نظام همچنین مبین تعهدی نسبت به مجموعه ای از سیاست ها و رویه هاست که تار و پود اساسی روابط بلندمدت جامع شرکت هستند.(کاتلر 1385، 571)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد