دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تولید از نظر اقتصاددانان

اقتصاددانان معمولا عوامل تولید را به چهار دسته: منابع طبیعی(زمین)، سرمایه، کار و مدیریت تقسیم می کنند. این عوامل در قالب M5 نیز مطرح می گردد، یعنی:

  1. نیروی کار[1] یا افراد
  2. ماشین آلات[2]، تجهیزات، ابزار، ادوات و وسایل
  3. مواد[3]
  4. روشها[4] و شیوه های کار و فن آوری
  5. مدیریت[5]

اصولاً تولید بدون عوامل تولید امکان پذیر نیست. مجموعه ای از این عوامل بایستی در یک جا گردآوری و متناسب گردد تا تولید صورت گیرد. (کاظمی 1380، 3)

در یک سازمان صنعتی، مسئولان امر بایستی بدانند که در سال آینده و سالهای بعد، به هر یک از عوامل تولید در چه سطحی نیاز دارند و اندازه نیاز را پس از تعیین به واحدهای تدارکات، کارگزینی، آموزش و سایر واحدهای مربوط در سازمان صنعتی اطلاع دهند تا نسبت به تهیه و تأمین آنها اقدام گردد.(کاظمی 1380، 207)

2-15 بازاریابی

بازاریابی به عنوان فرآیند مدیریتی- اجتماعی تعریف می گردد که بوسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر به امر تأمین نیازها و خواستهای خود اقدام می کنند. با در نظر گرفتن تعریف بازار که “به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا اطلاق می گردد.” می توان این گونه اظهار داشت که بازاریابی به معنی کار با بازارها جهت فراهم کردن مبادلات با هدف تأمین خواسته ها و نیازهای بشر می باشد.(کاتلر 1379، 37)

هر عملی که برای ترغیب مشتری از سوی فروشندگان جهت فروش کالا انجام می شود، راهبرد بازاریابی تعریف می گردد. یک برنامه بازاریابی موفق شامل چهار نوع تحلیل می باشد : تحلیل بازار، تحلیل مشتری، تحلیل رسانه( وسایل ارتباطی) و تحلیل رقابت.( فاستر[6] 1386، 50)

 

[1] . Man

[2] . Machinery

[3] . Material

[4] . Method

[5] . Management

[6].  Foster

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد