دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

2 کارآفرینی از دیدگاه محققین علوم رفتاری

از اواسط قرن بیستم روانشناسان، جامعه‏شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک تأثیر کارآفرینان در اقتصاد و به مقصود شناسایی ویژگی‏ها و الگوهای رفتاری کارآفرینان، به مطالعه و پژوهش در خصوص کارآفرینان پرداختند که در این قسمت مهمترین تعاریف از دیدگاه این دسته از اندیشمندان رفتاری مورد مطالعه قرار می‏گیرند. «هوشلیتز»[1] (1951) معتقد می باشد: «اگر نظریه‏پردازان مکتب سرمایه‏داری با یکدیگر اختلاف زیادی داشته باشند، در یک مسأله با یکدیگر توافق دارند و آن مسأله این می باشد که همراه با رشد تولیدات در جامعه سرمایه‏داری، یک دسته از افراد جدید که آنها را «بورژواها»، کارآفرینان یا کاسبکاران می‏نامند، ظهور می‏کنند و عملکرد کارآفرینان، عدم قطعیت را به دنبال دارد. «رابرت لمب»[2] (1952) معتقد به تأثیر کارآفرین به عنوان تصمیم‏گیرنده می باشد. وی معتقد بود که «کارآفرینی یک نوع تصمیم‏گیری اجتماعی می باشد که توسط نوآوران اقتصادی انجام می‏گردد و تأثیر عمده کارآفرین را اجرای فرآیند گسترده ایجاد جوامع محلی، ملی و بین‏المللی و یا دگرگون ساختن نمادهای اجتماعی و اقتصادی می‏دانست. «هربرتون ایوانز»[3] (1957) معتقد بود که کارآفرین وظیفه تعیین نوع کسب و کار مورد نظر را برعهده داشته و یا آن را می‏پذیرد. همچنین تصمیم‏گیری در خصوص ماهیت کالا و خدمات، اندازه مؤسسه و مشتری‏های موردنظر نیز بر عهده کارآفرین می باشد. پس از این مرحله مسئولیت برعهده مدیریت می باشد. البته تأثیر کارآفرین پایان نمی‏پذیرد بلکه دائماً بایستی هوشیار باشد تا با در نظر داشتن تغییر شرایط بازار و ایجاد فرصت‏های جدید، تصمیمات جدیدی را اتخاذ نماید. به نظر «ردلیچ»[4] (1958) کارآفرین در حالی که مدیر، سرپرست و متناسب‏کننده فعالیت‏های تولیدی می باشد، برنامه‏ریز، نوآور و تصمیم‏گیرنده نهایی در یک شرکت تولیدی نیز می‏باشد. در واقع او، تأمین‏کننده وجوه و دیگر منابع در شرکت می‏باشد.«مک کله‏لند» (1961) معتقد بود که مدیر نوآوری که مسئولیت تصمیم‏گیری را برعهده دارد، به اندازه مدیر یک شرکت، کارآفرین می باشد. وی معتقد بود که فرد کارآفرین کسی می باشد که یک شرکت    (یا واحد اقتصادی) را سازماندهی می‏کند و ظرفیت تولیدی آن را افزایش می‏دهد. ایشان همچنین ویژگی‏های کارآفرین را داشتن نیاز به توفیق بالا و مخاطره‏پذیری معرفی نمود. «ژوزف مک گوایر»[5] (1962)، تأثیر کارآفرینی در جوامع مختلف را با در نظر داشتن تنوع فرهنگی متفاوت می‏داند و به نظر وی منابع طبیعی و سرمایه نقدی ممکن می باشد یکسان باشد. اما آن چیز که را که بایستی در درک تفاوت رفتار، مورد توجه قرار داد عواملی می باشد همچون(اسکندانی، 1379: 39-38):

– عقاید اجتماعی

– هنجارها

– پاداش رفتارها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آرمان‏های فردی و ملی

– مکاتب دینی

– تعلیم و تربیت

[1]. B. Hoslitz

[2]. R. K. Lamb

[3]. Herberton G. Evans

[4]. F. Redlich

[5]. J. McGuire

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد