دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

خدمات

عبارت می باشد از تأمین نیازهای بشر از طریق تسهیل روشهای ویژه با در نظر داشتن نگهداری سیستم های زنده و یا غیرزنده و یا در نظر داشتن نیازهای اشرافی بشر. چهار ویژگی اصلی خدمات به تبیین زیر می باشد:

  1. ناملموس بودن: خدمات ناملموس اند یعنی نمی توان آنها را لمس نمود و احساس نمود.
  2. نامشابه بودن و ناپیوستگی: کیفیت خدمات اغلب متفاوت و ناپیوسته می باشد. خدمات وابسته به افرادی می باشد که آن را ارائه می دهند. به همین دلیل کیفیت آنها متغیر می باشد. زیرا افراد قابلیت های گوناگون و حتی عملکردی متفاوت دارند.
  3. تفکیک ناپذیری: سومین اختلاف بین خدمات و محصولات که با عامل دوم نیز ارتباط دارد، تفکیک ناپذیری خدمات می باشد. در اغلب موارد مصرف کنندگان نه می توانند و نه می خواهند خدمت را از ارائه دهنده آن و وضعیت و شرایط دریافت خدمات جدا سازند.
  4. غیرقابل ذخیره بودن: ذخیره خدمات با محصولات متفاوت می باشد. ذخیره موجودی حتی در مورد محصولات نیز دشوار می باشد زیرا بعضی از آنها ضایع می شوند و برای حمل و نقل آنها نیز بایستی هزینه هایی متحمل گردید. در مورد خدمات هزینه ذخیره و نگهداری یک خدمت برابر می باشد با هزینه کسی که خدمت ارائه می دهد بعلاوه هر نوع وسیله مورد نیاز او برای ارائه خدمت.(روان بد 1377، 11)

خدمات همراه کالا از عناصر خط مشی کالا می باشد. کالایی که شرکت به بازار عرضه می کند معمولاً با مقداری خدمات همراه می باشد. خدمات ممکن می باشد جزء بزرگ یا کوچکی از کالا را تشکیل دهند. در حقیقت یک کالا می تواند از یک کالای محض تا خدمات محض متغیر باشد. خدمات همراه کالا، توسط شرکت هایی که هر روز بر تعدادشان اضافه می گردد، به عنوان یک ابزار اصلی برای دستیابی به مزیت رقابتی مورد بهره گیری قرار می گیرند.(کاتلر و آرمسترانگ 1379، 365)

خدمت خوب به مشتری، موجد موفقیت حرفه ای می باشد. معمولاً هزینه اعتبار نزد مشتریان فعلی شرکت، کمتر از جلب مشتریان جدید یا متقاعد کردن مشتریان از دست رفته می باشد. شرکت هایی که همراه کالا خدمات خوبی را به مشتریان خود عرضه می کنند، معمولاً از رقبایی که در همین زمینه برخوردی ضعیف می گیرند، پیشی می گیرند. شرکت هایی که دارای خدمات بهتری هستند، هم قیمت فروش بالاتری دارند، هم از رشد سریعی برخوردارند و هم سود بیشتری به چنگ می آورند. پس بایستی در باره خط مشی های خدماتی خود با دقت تمام بیندیشند. (کاتلر و آرمسترانگ 1379، 365)

 

 

 

2-13 اندازه تولید

موضوعی که پیش روی ماست، تولید مادی می باشد. تولید فقط به وسیله ابزار تولید، کار متراکم شده درگذشته و سرمایه ممکن می باشد.(مارکس 1363، 9)

تولید[1] در لغت به معنای ایجاد کردن، ساختن، آفرینش، درست کردن، صناعت و به وجود آوردن می باشد. لکن از نظر اقتصادی به معنای ایجاد تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل آن به صورت محصولات(اعم از کالاها و خدمات) به مقصود رفع احتیاج می باشد، یا هر نوع دخل و تصرف و تغییر شکل می باشد که بشر در محیط پیرامون خود برای ارضای نیازهایش اعمال می کند. این تغییرات و عملیات در مواد اولیه و محیط اطراف باعث ایجاد ارزش اضافی یا افزوده[2] در کالاها و خدمات می گردد.(کاظمی 1380، 2)

[1] . Production

[2] . Value added

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد