پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

حذف شغل

مشاغلی را که دیگر سودمند نیستند می‌توان از رده خارج نمود. بدین شکل که وقتی متصدی فعلی شغل، به دلیل بازنشستگی، استعفا، انتقال و یا هر دلیل دیگری سازمان را ترک می کند، آن شغل برای همیشه حذف می گردد. حذف مشاغل معمولاً توأم با منع استخدام بری آنهاست؛ یعنی برای مشاغلی که قرار می باشد حذف شوند، کارمندیابی و استخدام نیز متوقف می گردد (سید جوادین، 1388).

حذف شغل می‌تواند در سطح کلی سازمان به خاطر کاهش نیروی انسانی مازاد بر احتیاج باشد یا فقط به دلیل عدم نیاز آن شغل. در هر حال بایستی توجه داشت که حذف شغل و منع استخدام برای آن روشی مقطعی می باشد و فقط در کوتاه مدت می‌تواند مشکل نیروی انسانی مازاد بر احتیاج را رفع کند.

 

 

 

کاریابی

چنانچه چاره‌ای غیر از این نباشد که عده‌ای از کار بر کنار شوند، می‌توان خروج آنها را از سازمان تسهیل نمود. به این مقصود لازم می باشد دفتری در سازمان دایر گردد تا با مشاور و راهنمایی، به کسانی که از کار برکنار شده‌اند در جستجو و یافتن کار دیگری کمک نمود.

هنگامی که فرآیند برنامه‌ریزی نیروی انسانی، طراحی و به مورد اجرا گذارده گردید، بایستی کارایی و کارآمدی ان مرتباً  مورد ارزیابی قرار گیرد تا معلوم گردد:

— آیا طرح، عملی می باشد و در اجرای آن مشکلی وجود ندارد؟

— چه نقاط ضعفی در طرح هست؟

— آیا طرح، اقتصادی و مقرون به صرفه می باشد؟

— آیا نتیجه اجرای طرح در حد مورد انتظار هست؟

— در برنامه‌ریزیهای بعدی چه تغییراتی بایستی در طرح داده گردد (سعادت، 1377).

مزایای برنامه‌ریزی نیروی انسانی

مزایای برنامه‌ریزی به گونه عام و برنامه‌ریزی نیروی انسانی به گونه خاص مقوله‌ای عیان در فرآیند مدیریت می باشد. به بیانی دیگر کمتر کسی می باشد که امروزه اهمیت برنامه‌ریزی را انکار کند. به تبع آن با در نظر داشتن اهمیت منابع انسانی در بین منابع سازمانی، برنامه ریزی نیروی انسانی در سازمان‌ها از اهمیت روزافزونی برخوردار گردیده ا ست. امری که حصول آن منافع بلند مدتی را برای سازمان‌ها به همراه خواهد داشت.

عمده‌ترین مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی به تبیین زیر می باشد:‌

1- بهره گیری بهینه و مطلوب از نیروی انسانی موجود در سازمان

2- تأمین نیروهای انسانی بالنده برای سازمان

3- هماهنگی منابع انسانی در جهت تحقق اهداف بلند مدت سازمان

4- تأمین منابع انسانی با حداقل هزینه

5- فراهم کردن هزینه لازم برای تحقق سایر اهداف مدیریت منابع انسانی (دعائی،1374).

 

علل عدم برنامه‌ریزی نیروی انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه‌ریزی نیروی انسانی ضرورتی انکار ناپذیر برای سازمان‌های امروزی می باشد. در عصر جدید به مقوله برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان‌ها توجه ویژه‌ای شده می باشد. از این رو در میان سازمان‌های جدید کمتر سازمانی را می‌بینیم که از این موضوع غفلت نموده باشد. علل عدم برنامه ریزی نیروی انسانی به علت های مختلفی در سازمانها ممکن می باشد به وقوع بپیوندد که عمده‌ترین آنها عبارتند از:

1- نبود متخصصان برنامه ریزی نیروی انسانی

2- نبود دید استراتژیک در سازمان

3- توجه کمتر به نیروی انسانی تا منابع مالی (یاراحمدی، ماهنامه مدیریت).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد