دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

شیوه‏های ‏نادرست پاداش

اکثر سازمان‏ها روش‏های گوناگونی را برای پاداش دادن به کارکنان خلاق دارند. شرکت‏ها از برنامه‏های مختلف پرداخت پاداش برای سطوح متفاوت کارکنان بهره گیری می‏کنند. کارگران غیرمدیریتی بدون در نظر داشتن بهره‏وری‏شان و بر پایه ساعت کاری خود، مزد دریافت می‏کنند. مدیران و کارکنان متخصص حقوق‏بگیر هستند. ارتقاء اینگونه افراد تا حدی به بهره‏وری آنها ارتباط دارد. از آنجا که معیار بهره‏وری داده – ستاده می‏باشد تا نوآوری محصولات و فرآیندهای جدید، بسیاری از مشاغل مدیریتی و کارمندی تعریف خاصی برای بهره‏وری ندارند، غیر از اینکه کاری را پیگیری نمایند. هر نوع برنامه حقوق و دستمزد که بر پایه ساعت کار و یا حقوق ماهانه باشد، انگیزه‏ای را برای کارآفرینان به وجود نمی‏آورد، گرچه پاداشهای مالی برای کارآفرینان اهمیت خاصی ندارد، اما برای تداوم نوآوری، بعضی از ساز و کارهای پاداش بایستی ایجاد گردد. پاداش‏های غیرمالی برای نوآوری نیز نمی‏تواند مشوق نوآوری در شرکت باشد. ترفیع و شیوه‏های سنتی پاداش، به ندرت می‏تواند برای کارآفرینان کارساز باشد. این مسأله به دو دلیل می باشد. نخست این که ارتقا عادی در این می باشد که افراد با استعداد به مدیریت برسند، لیکن این شیوه اینگونه افراد را از نوآوری دور نموده و وارد محیط مدیریتی می‏نماید. دوم اینکه آنها خلق و خوی لازم برای مدیریت را ندارند و ممکن می باشد مسائلی را ایجاد کنند که پیش از این وجود نداشته می باشد. لذا نه پاداشهای مادی و نه پاداشهای غیرمادی در سازمان‏های سنتی، کارآفرینان سازمانی را تشویق نمی‏کنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد