دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

فلسفه این پژوهش فلسفه اثبات‌گرایی می باشد. روش پژوهش آن از نظر داده‌ها، کمی و از نظر هدف، توصیفی می باشد زیرا به مطالعه وضع موجود و توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی پرداخته، همچنین از نظر استراتژی پژوهش، پیمایشی می باشد. در دسته بندی بر حسب هدف، این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی به شمار می رود.

1-9- قلمرو پژوهش

این پژوهش از نظر موضوعی شامل مطالعه رضایت مودیان مالیاتی می‌باشد.همچنین از نظر مکانی محدود به مودیان مالیاتی غرب تهران می باشد.از نظر زمانی نیز پژوهش در سال 1392 اجرا خواهد گردید.

1-10- جامعه آماری و برآورد حجم نمونه

یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش، تعیین حدود انتخاب جامعه و نمونه مورد مطالعه می‌باشد. مطمئنا با انتخاب درست این قسمت صحت اطلاعات و سطح کاربرد عمومی آن افزایش خواهد داشت. جامعه آماری پژوهش حاضر مودیان مالیاتی (حقیقی) مراجعه کننده به اداره مالیاتی غرب تهران می‌باشند. حجم نمونه نیز 131 نفر می باشد .

1-11- محدودیت ها و معضلات پژوهش

– عدم همکاری و برداشت و ذهنیت منفی مودیان مالیاتی، پاسخگویی صحیح به بعضی از سؤالات را
تحت الشعاع قرار داده بود.

– محدودیت ذاتی پرسشنامه های کتبی در جمع آوری داده های پژوهش از محدودیتهای اجتناب ناپذیر پژوهش می باشد.

– ترس مودیان مالیاتی به پرسشنامه از افشای اطلاعات ارائه شده در آن، علیرغم اعلام محرمانه بودن و همچنین بدون نام بودن پرسشنامه ها، اجتناب ناپذیر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی از انجام این پژوهش سنجش رضایت مؤدیان مالیاتی از کیفیت خدمات ارائه شده در اداره مالیاتی غرب تهران می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

– اندازه رضایت مودیان از هر یک از پنج بعد کیفیت خدمات چه اندازه می باشد؟- اندازه اهمیت هر یک از پنج بعد مدل سروکوال از نظر مودیان چه اندازه می باشد؟ – شکاف میان رضایت و اهمیت هر یک از عوامل مدل سروکوال چه اندازه می باشد؟

1-4- سؤالات پژوهش

سؤال اصلی پژوهش:

رضایتمندی مودیان مالیاتی از کیفیت خدمات ارائه شده اداره مالیاتی غرب تهران چگونه می باشد؟

سؤالات فرعی:

1- رضایت مودیان مالیاتی از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال (قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی، و شواهد ملموس و فیزیکی) در  اداره مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

2- اهمیت هر یک از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال (قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان خاطر، همدلی، و شواهد ملموس و فیزیکی) از نظر مودیان مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

3- شکاف میان رضایت و اهمیت در مورد هر یک از ابعاد پنج‌گانه مدل سروکوال اداره مالیاتی غرب تهران چه اندازه می باشد؟

1-5- فرضیه های پژوهش

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  سنجش رضایت مودیان مالیاتی حقیقی از خدمات سازمان امور مالیاتی منطقه غرب تهران براساس مدل سروکوال  با فرمت ورد