پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیت های پژوهش

  • این پژوهش تنها کارکنان (به غیر از پزشکان و داروسازان مجموعه) شبکه بهداشت و درمانی استان هرمزگان که شامل پانزده شبکه در استان هرمزگان می باشد، مورد مطالعه و مطالعه قرارداده می باشد.  و سایر کارکنان شبکه های بهداشت و درمان استانهای دیگر را که خارج از این استان هستند، شامل نمی گردد.

 

  • الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی متعددی ممکن می باشد بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان، مؤثر باشند که در پژوهش حاضر چهار پیش نیاز؛ «پیش نیاز ساختاری، پیش نیاز فرهنگی، پیش نیاز انسانی، پیش نیاز مدیریت»، در نظر گرفته شده می باشد.

تاریخچه مختصری از شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان

سابقه فعالیت های آموزشی این دانشگاه به تاسیس مجموعه آموزشی و پژوهشی هرمزگان در سال توسط سازمان منطقه ای بهداری استان هرمزگان باز می گردد. این مجموعه در مورخ ۹ بهمن ۱۳۶۸ توسط وزیر وقت به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام پیدا نمود و در همان سال با پذیرش 98 دانشجو در رشته های پرستاری و مامایی به فعالیت خود ادامه داد. از سوی دیگر، دانشکده پزشکی بندرعباس نیز در تاریخ اول اسفند ۱۳۶۵ تاسیس گردید و فعالیت آموزشی خود را با پذیرش ۱۴۰ دانشجوی پزشکی آغاز نمود. هم اکنون این دانشگاه با برخورداری از مکانهای مناسب، تجهیزات جدید و نیروی انسانی فداکار و کارآمد به تربیت دانشجویان در حیطه علوم پزشکی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان هرمزگان مبادرت دارد.

شبکه بهداشت و درمان درسال 1364 با ادغام مدیریت ریشه کنی مالاریا و اداره بهداشت محیط تاسیس گردیده و با  گسترش وظایف و فعالیت های محوله در حال حاضرعلاوه بر واحد های اداری مالی و پشتیبانی واحد های ستادی ذیل به ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی میپردازند :

– واحد آموزش سلامت و ارتباطات – واحد سلامت خانواده -واحد بهداشت مدارس-واحد بهداشت محیط و حرفه ای -واحد مبارزه با بیماریها- واحد آمار و انفورماتیک – واحد نظارت بر امور درمان -واحد امور دارویی شبکه-واحد بهداشت روان- مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری-واحد بیمه و پزشک خانواده.

در این سال تعداد 8 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی 34 خانه بهداشت 3پایگاه بهداشت شهری و 3 پایگاه بهداشت روستایی ،یک مرکز آموزش بهورزی و تربیت ماما روستایی  6 واحد تسهیلات زایمانی و یک بیمارستان 64 تخت خوابی 1 در مانگاه ،7 داروخانه ،8 آزمایشگاه ،2 رادیولوژی واحدهای تحت مجموعه را تشکیل می دهد.

تعداد پزشکان عمومی این شهرستان در این سال 31 نفر و پزشک متخصص 11 نفر می باشند،که در همین سال تعداد 1 دندانپزشک و 1 داروساز در شهرستان فعالیت داشته اند.

در سال مذکور برای هر 3865 نفر یک پزشک عمومی و برای هر 2995 نفر یک تخت بیمارستانی دولتی و برای هر کل جمعیتیک دندانپزشک در سطح شهرستان وجود داشته می باشد . شاخص های مربوط به آزمایشگاه برای هر 14978 نفر ،رادیولوژی برای هر 59912 نفر و داروخانه برای هر 17117 نفر یک واحد بوده می باشد (سالنامه آماری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد