دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

فروش سلف

قراردادی میان فروشنده و خریدار که به موجب آن کالایی را در آینده با قیمتی معین معامله می‌کنند. بیشتر در مورد محصولات کشاورزی و همچنین در خصوص کالاهای تولیدی کارخانجات مصداق و مورد دارد.(آقایی 1388، 117)

 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از روش های MADM می باشد که به مقصود تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با در نظر داشتن شاخصهایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند، به کار می رود. این روش در سال1980به همت توماس ال ساعتی ابداع و ارائه گردید. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی می باشد. این تکنیک، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مورد مطالعه قرار می دهد و آنها را به شکلی ساده تغییر داده، به حل آن می پردازد.(مهرگان 1383، 165)

 

قیمت

مقدار پولی می باشد که برای یک محصول یا خدمت هزینه می گردد یا مقدار ارزشی می باشد که مشتریان برای مزایای داشتن و بهره گیری کردن از محصول یا خدمت مبادله می کنند.(رپل[1] 2006، 6)

 

توزیع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توزیع یعنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر. به بیانی دیگر هدف از توزیع، ایجاد اطمینان از رسیدن به موقع محصول به مکان معین می باشد.(ماهنامه تخصصی بازاریابی 1391، 27)

توزیع عبارت می باشد از قابل دسترس ساختن محصولات در بازارها. به تعبیری توزیع رساندن محصولات مناسب به مکان مناسب در زمان مناسب می باشد. (اخوی 1380، 3)

سیاست

اقدام یا فعالیتی می باشد که به آن وسیله برای حل مسأله تضاد و عدم اطمینان اعمال قدرت می گردد. اقتصاددانان همواره با کل زنده، با جمعیت، ملت، دولت، دولتها و … آغاز می کنند و همیشه به کشف معدودی از مناسبات عام، مجرد و تعیین کننده نظیر تقسیم کار، پول، ارزش و غیره می رسند و همین که این مقولات کم وبیش پرورده و منتزع گردید، شروع می کنند به ساختن دستگاههای اقتصادی که از مفاهیم بسیط نظیر کار، تقسیم کار، نیاز و ارزش مبادله ای شروع و به دولت و مبادله بین ملتها و بازار جهانی ختم می گردد. (مارکس[2]  1363، 26)

 

1-9 متغیرهای مورد مطالعه

 

1-9-1 متغیر پیش بین

در این پژوهش متغیرهای زیر به عنوان متغیر پیش بین در نظر گرفته شده اند:

قیمت، توزیع فیزیکی، کیفیت، سیاست فروش، رضایت مشتریان، اندازه تولید و شیوه بازاریابی.

 

1-9-2 متغیر ملاک

در این پژوهش فروش(نقدی، اعتباری و سلف) به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده می باشد.

[1].  Reppel

[2].  Marx

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد