دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت

انگیزه عمده ای که درپس این گرایش نهفته می باشد باور به این امر می باشد که یک چنین مؤلفه استراتژی بایستی این موارد را در بر داشته باشد: افزایش ارزش، متمایز سازی، زندانی کردن مشتری در محصول شرکت. (هارت[1]  1380، 347)

کیفیت، مجموعه صفات و خصوصیاتی می باشد که در یک محصول نهفته می باشد و به صورت استعداد(امکان بالقوه[2]) آن فرآورده در ارضای نیاز مصرف کنندگان– و با طرز کار و رفتار معینی- متجلی می گردد. کیفیت محصول همواره تحت تأثیر دو عامل “توانایی بالقوه بخش تولید” و “تسهیلات مورد نیاز برای تولید محصول مطابق با طرح عرضه شده” می باشد. اصولاﱢ کیفیت به صورت “متناسب بودن برای هدف” تعریف شده می باشد. اگر بخواهیم کیفیت یا مرغوبیت محصول را با در نظر داشتن عامل ” متناسب بودن برای هدف” تعیین کنیم، نظاره خواهیم نمود که دو مسأله در کیفیت نهایی هر کالای تولیدی یا هر خدمت ارائه شده دخالت دارد یا در واقع کیفیت به دو گونه قابل تفسیر می باشد:

اول – کیفیتی که هنگام طرح محصول مورد نظر می باشد(معیار کیفیت)

دوم – درجه کیفیت محصول تولید شده نسبت به کیفیت مورد نظر یا درجه تطابق. اولی را «کیفیت طرح» و دومی را «کیفیت تطابق» یا «کیفیت اجرا» می نامند.(کاظمی1380، 254)

 

2-8-1  کیفیت طرح

کیفیت طرح مربوط به روش و چگونگی تهیه معیارهای تولید می گردد. این معیارها از طریق تحقیقات بازار، تحلیل منظم خواستها و شکایتهای مصرف کنندگان و بررسیهای کافی در باره تعیین ویژگیها و مشخصات مواد اولیه، روش تولید، تعمیرات و نگه داری و … نیز دقت کافی در تهیه نقشه های مهندسی تولید فراهم می گردد. عوامل زیادی در کیفیت طرح محصول دخالت دارند نظیر عمر مفید محصول، شکل ظاهری محصول، ایمنی محصول و … .

در واقع مقصود از کیفیت طرح، مرغوبیت در طراحی محصول و سپس در تولید آن می باشد. مرغوبیت در طراحی محصول به معنای مطابقت با معیارها وقراردادهایی می باشد که برای ساخت کالا یا عرضه خدمت از قبل تعیین شده می باشد و شامل انتخاب مواد اولیه، شکل ظاهری، نوع و سایر مشخصات فیزیکی و شیمیایی و نحوه ترکیب یا به هم پیوستن اجزای تشکیل دهنده آن می گردد. (کاظمی1380، 254)

 

2-8-2 کیفیت تطابق (کیفیت اجرا)

پس از اینکه بخش طراحی، طرحی را که مطابق نیاز بازار می باشد برای محصول عرضه نمود، بخش تولید موظف می باشد آن را مطابق مشخصات طرح شده بسازد. اندازه تطابق کیفیت محصول تولیدی یا کیفیت طرح را «کیفیت تطابق» می نامند. به اظهار دیگر، کیفیت تطابق یا اجرا عبارتست می باشد تطبیق ویژگی های کالا با معیارهای مربوط از قبیل وضع ظاهری کالا، نوع و ترکیب مواد تشکیل دهنده کالا، نحوه بسته بندی کالا، نحوه کار و خصوصیات کالا، طول عمر واعتبار کالا، قابلیت نگهداری کالا و… . این با داشتن مواد اولیه، ماشین مناسب، کارگر، طرز کار و روش تولید، بازرسی(اندازه گیری) و مدیریت انجام می گردد. (کاظمی1380، 255)

افزایش کیفیت محصول بطور کلی باعث فروش بیشتر می گردد اما هر چه بر مرغوبیت و کیفیت افزوده گردد، بر مخارج تولید نیز اضافه می گردد. پس در تعیین سطح مرغوبیت کالا، به کمک ترسیم منحنی می توان نقطه ای را پیدا نمود که در آن نقطه، از لحاظ مرغوبیت، سود در حداکثر باشد.(کاظمی1380، 302)

[1] . Hart

[2] . Potentiality

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

1-6-1  هدف اساسی پژوهش

شناسایی تأثیر عوامل مؤثر بر فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات پتروشیمی.

1-6-2  اهداف فرعی

1- مطالعه و توصیف تأثیر قیمت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

2- مطالعه و توصیف تأثیر توزیع فیزیکی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

3- مطالعه و توصیف تأثیر کیفیت محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

4- مطالعه و توصیف تأثیر سیاست فروش محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

5- مطالعه و توصیف تأثیر رضایت مشتریان محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

6- مطالعه و توصیف تأثیر اندازه تولید محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

7- مطالعه و توصیف تأثیر شیوه بازاریابی محصولات پتروشیمی بر فروش(نقدی، اعتباری و سلف) محصولات.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فروش در پتروشیمی خراسان با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  با فرمت ورد