دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون

قسمتی از متن پایان نامه :

2 موانع کارآفرینی سازمانی

موانع و محدودیت‏های متعددی برای حرکت به سوی کارآفرینی در شرکت‏ها هست. البته بسیاری از این موانع ناخواسته می‏باشد و آنها را پیامد و بازخورد حاصل از بکارگیری فنون مدیریتی سنتی می‏دانند. در بعضی از موارد اینگونه موانع به قدری مخرب می‏باشد که افراد ترجیح می‏دهند از رفتار کارآفرینانه در شرکت اجتناب نمایند. در ادامه به بعضی از مهمترین ابعاد مانند موانع کارآفرینی از دیدگاه «فرای» پرداخته می‏گردد(Fry,2001:72-75).

– ماهیت سازمان‏های بزرگ

شرکت‏های بزرگ برای انجام فعالیت‏های کارآفرینانه مشکلاتی دارند که به وسعت و ماهیت خاص آنها ارتباط می‏یابد. اولین مسأله این می باشد که «اندازه» اینگونه شرکت‏ها ایجاب می‏کند تا مدیران برای اعمال کنترل، ساختار مشخصی را به وجود آورند. مسأله دوم، زمانی به وجود می‏آید که اینگونه شرکت‏ها بزرگ‏تر می‏شوند و رده‏های بیشتری به مدیریت اضافه می‏گردد. «افزایش رده‏های مدیریتی» به معنای افزایش فاصله عمودی بین مدیرعامل و سطوح پایین‏تر کارکنان می‏باشد. سستی ارتباط مدیر عامل با کارگران و یا مدیران سطوح پایین، روابط شخصی را مشکل می‏سازد. زمانی که مدیر کارآفرین ارتباط خود را با کارگران از دست بدهد به سختی می‏توان وجود سطح لازم از کارآفرینی را در سازمان تضمین نمایند. مسأله سوم در سازمان‏های بزرگ «نیاز به کنترل» می باشد. زمانی که شرکتی بزرگ می‏گردد، نیاز به کنترل در آن بیشتر می‏گردد. در نتیجه، مدیریت شرکت مجبور می باشد تا استانداردهای اجرایی ثابت و کمیت‏پذیری را ایجاد نماید. از این رو، دیوان‏سالاری و گزارش‏ها، نسبت به برنامه‏ریزی‏ها برتری یافته و گزارش‏های کاری بیشتر از نتایج آن، نظرات را جلب می‏نماید و قوانین و استانداردها نسبت به رفتار کارآفرینانه مهم‏تر می‏گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” می­باشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی

با در نظر داشتن اهمیت تأثیر کارآفرینی سازمانی، این پژوهش بر آن می باشد تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛

  • سنجش اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • اولویت­بندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
  • ارائه راهکارهایی به مقصود توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش 

1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- اندازه اثرگذاری عوامل احصاء­شده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه اندازه می باشد؟

3- اولویت­بندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون با فرمت ورد