پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی متغیرها

برنامه ریزی:

برنامه ریزی، یعنی انتخاب مأموریتها، هدفها و اقداماتی برای نیل به آنها که مستلزم تصمیم گیری و انتخاب از میان راههای مختلف برای عملکرد آینده سازمان می باشد(فیضی،1388).

استراتژی :

عبارت می باشد از تعیین اهداف و آرمانهای بلندمدت و اساسی برای یک شرکت و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این اهداف و آرمانها(اعرابی و ایزدی،۱۳۸۴).

نیروی انسانی:

        مقصود از نیروی انسانی یک سازمان تمام افرادی می باشد که در سطوح مختلف سازمان مشغول بکارند(سعادت،1385).

عملکرد:

ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎﻳﯽ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ  ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ(حاجی کریمی و رنگریز،1378).

بهداشت:

بهداشت، علم و روش پیشگیرى از بیمارى، طولانى‌تر کردن عمر متوسط بشر و بهبود وضع سلامت جسمى، روانى و اجتماعى او می باشد. بهداشت به‌صورت فردى و جمعى مطرح مى‌گردد، اما در هر حال، هدف بهداشت عبارت می باشد از تأمین شرایط لازم جهت رفاه فردى و اجتماعى و تمام فعالیت‌هاى مرتبط با پیشگیرى از بیمارى‌ها.

سازمان بهداشت جهانى، “بهداشت” را چنین تعریف مى‌کند: بهداشت عبارت می باشد از علم و فن پیشگیرى از بیمارى‌ها، افزایش طول عمر، آموزش بهداشت فردى به اشخاص، ارائهٔ خدمات پزشکى و پرستارى به‌مقصود تشخیص فورى درمان، توسعه و تکمیل خدمات اجتماعى جهت رفع نیازمندى‌هاى مردم و تأمین وسایل زندگى به‌نحوى که هر فرد بتواند از سلامت و طول عمر بیشترى برخوردار گردد. بهداشت، حالت بهبود و سلامت کامل جسمانى و روانى و اجتماعى می باشد و تنها به فقدان بیمارى یا عدم نقص عضو محدود نمى‌گردد.

درمان:

“درمان” به کلیهٔ اقداماتى اطلاق مى‌گردد که در شرایط پس از ابتلاى به بیمارى جسمانى یا روانى، به‌مقصود بازگردان سلامت پیشین و از بین بردن عوامل مؤثر بر کاهش متوسط عمر بشر، با فراهم آوردن امکانات افزایش طول عمر بشر انجام مى‌گیرد.

 

 

تعریف عملیاتی متغیرها

الزامات (برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی):

الزامات عبارت می باشد از:

 1. پیش نیاز ساختاری
 2. پیش نیاز فرهنگی
 3. پیش نیاز انسانی
 4. پیش نیاز مدیریت

  1- پیش نیاز ساختاری:

پیش نیاز ساختاری عبارت می باشد از:

۱. وجود پایگاه اطلاعاتی منابع انسانی

۲. تکنولوژی انعطاف پذیر

۳. ساختار انعطاف پذیر منابع انسانی

۴. وجود مکانیزم حسابداری منابع انسانی

2- پیش نیاز فرهنگی:

پیش نیاز فرهنگی عبارت می باشد از:

 1. 1. وجود تفکر استراتژیک در سازمان
 2. وجود فرهنگ استراتژیک در سازمان

 

  3- پیش نیاز انسانی:

پیش نیاز انسانی عبارت می باشد از:

 1. وجود نیروی انسانی استراتژی خیز
 2. وجود نیروی انسانی متخصص
 3. وجود نیروی انسانی داوطلب توسعه و پرورش

4- پیش نیاز مدیریت:

پیش نیاز مدیریت عبارت می باشد از:

 1. سواد دیجیتالی
 2. روابط انسانی

عملکرد کارکنان:

شاخص های عملکرد کارکنان عبارت می باشد از:

 1. موفق بودن در کار
 2. آموزشهای لازم در زمینه کاری
 3. دوره های آموزشی ضمن خدمت
 4. درک صحیح از اهداف سازمان
 5. آشنا کردن جهت درک درست از کار
 6. مورد طرفداری از سوی مدیران
 7. فرصت برای ارتقاء
 8. پاداش های غیرنقدی
 9. قدردانی از ابتکارات و نوآوریها
 10. دلجویی معضلات فردی
 11. وسایل و تجهیزات در اختیار
 12. طرفداری سازمانها و داویر
 13. شرایط اقتصادی
 14. رقابت کارکنان با سازمانهای دیگر
 15. نتیجه عملکرد
 16. ارتباط با مسئولان در ارتباط با دریافت اطلاعات
 17. نتایج مثبت کار
 18. ارتباط کارکنان رده پائین با رده بالا
 19. تغییر آئین نامه های دولتی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی  انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان می باشد که در راستای این هدف، اهداف زیر دنبال می گردد: 

1- تعیین ارتباط پیش نیاز ساختاری برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

2- تعیین ارتباط پیش نیاز فرهنگی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

3- تعیین ارتباط پیش نیاز انسانی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

4- تعیین ارتباط پیش نیاز مدیریتی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی با عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان.

و اهداف کاربردی پژوهش حاضر عبارت می باشد از :

با شناسایی تاثیر الزامات برنامه ریزی (استراتژیک) نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درمان استان هرمزگان و با سازماندهی مناسب این نیروها گامهای مهمی در جهت ارتقاء بهره وری شبکه بهداشتی و درمانی برداشته خواهد گردید.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان شبکه بهداشت و درمان با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید