مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

3 1 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در قرن حاضر یکی از شاخص های توسعه یافتگی، واحدهای پژوهش و توسعه (R&D) بوده و این عامل باعث جداسازی کشورهای غنی از کشورهای فقیر می­باشد. رشد تحقیقات توسعه­ای در هر کشور با ایجاد فضای ملی پژوهش و توسعه و افزایش شاخص های سرمایه گذاری، نیروی انسانی، اطلاعات و اطلاع رسانی در پژوهش و توسعه امکان پذیر خواهد بود. در دنیای امروز تنها جوامعی می­توانند خود را با سیر تحولات سریع علوم تطبیق داده و از این راه به پیشرفت نائل شوند که پژوهش در آن جوامع نهادینه شده و اصل و محور تحصیلات باشد.

این فصل به بحث پیرامون ساختار و متدلوژی پژوهش اختصاص دارد . روش پژوهش مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. این پژوهش با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی برای آزمون فرضیات بهره گیری می­گردد در دسته تحقیقات نیمه تجربی قرار می­گیرد. با در نظر داشتن این که در تحقیقات نیمه‌تجربی امکان کنترل یا دستکاری کامل متغیر یا متغیرها ‏وجود ندارد محقق می‌کوشد با  شناسائی هر چه بیشتر این متغیرها و گسترش آگاهی لازم در این زمینه روش خود را به روش پژوهش ‏تجربی نزدیک کند. در واقع در روش پژوهش نیمه تجربی (غیرآزمایشی) محقق روابط بین متغیرهایی که خود آن ها را ‏دستکاری نکرده می باشد، و به گونه‌ای در گذشته اتفاق افتاده‌اند مورد مطالعه و مطالعه و تاثیر آن ها را بر متغیرهای مورد ‏نظر مورد نظاره قرار می‌دهد. روش پژوهش نیمه تجربی یک مطالعه تجربی نظام دار می باشد که محقق نسبت به ‏متغیرهای اثرگذار (مستقل) کنترل مستقیم ندارد، زیرا آن ها قبلاً رخ داده‌اند یعنی در گذشته اتفاق افتاده و هم‌اکنون ‏مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و به مطالعه ارتباط بینتغییرات سرمایهگذاریبا سطحمخارجسرمایهگذاریمی­پردازد. داده­های مورد نیاز پژوهش از طریق مراجعه به صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فراهم شده­اند و دوره زمانی پژوهش 10 سال طی سال های 1382 الی 1391 می­باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید