عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی و سطوح مخارج سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5-2- مطالعات خارجی

2-5-2-1- مطالعات خارجی متمرکز بر محدودیت های مالی

فزاری[1](1981 ) نشان داد که بعداز کنترل فرصت های رشد، سرمایه گذاری واحد تجاری به جریانات نقدی حساسیت نشان می­دهد و این موضوع در مورد بنگاه های با سود تقسیمی پایین، تشدید پیدا می­کند. وی نتیجه گرفت که وجود محدودیت های نقدینگی رو در روی بنگاه ها، یک اثر مستقیم قوی از طریق وجوه داخلی بر روی سرمایه گذاری می­گذارد.

به دنبال این پژوهش اولین مطالعه تحقیقی در زمینه حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی توسط فازاری،هوبارد و پترسن در سال 1998 صورت گرفت که حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی داخلی شرکت را اثبات کردند. بحث اصلی آنها این بود که حساسیت سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که با بیشترین تفاوت بین هزینه سرمایه داخلی و خارجی روبرو هستند،قوی­تر می باشد. آن­ها با نشان دادن اینکه شرکت­های با سود تقسیمی پایین­تر،حساسیت سرمایه­گذاری-جریان نقدی بالاتری دارند،این فرضیه را اثبات کردند.آن­ها422شرکت تولیدی آمریکایی را در فاصله زمانی 1984-1969مورد مطالعه قرار دادند و از نسبت پرداخت سود تقسیمی به عنوان معیار فقدان محدودیت مالی بهره گیری کردند. تحت این بحث که نسبت پرداخت سود تقسیمی شاخص خوبی از شرکت­هایی می باشد که نقدینگی داخلی وآزاد دارند. شرکت­های با سود تقسیمی پایین­تر و انباشت درآمد بالاتر،به عنوان شرکت­های محدودتر از نظر تامین مالی شناخته شدند،در حالی که شرکت­های با پرداخت سود تقسیمی بالا به عنوان شرکتهای با محدودیت کمتر طبقه­بندی شدند. منطق آن­ها این بود که اگر منابع داخلی و خارجی جایگزین کامل یکدیگر باشند، عملکرد انباشت نباید مطالب زیادی در مورد فعالیت سرمایه­گذاری شرکت عیان کند.دسترسی به منابع داخلی تنها در صورتی سرمایه­گذاری را محدود می­نماید که شرکت بایستی به علت پدیده اطلاعات نامتقارن،پاداشی به سهامداران یا اعتبار دهندگان پرداخت نماید.آن­ها ارتباط بین محدودیت­های مالی و فعالیت سرمایه­گذاری رابا در نظر داشتن مدل­های نئوکلاسیکشتابنده فروش و Q توبین تشریح کردند. تفاوت معنادار آماری و اقتصادی که آنها در سه دسته بدون محدودیت­های مالی،با محدودیت نسبی و محدود از نظر مالی یافتند،توسط طیف گسترده­ای از مدل­های سرمایه­گذاری و تکنیک­های تخمینی تقویت می­گردد.

وایتد(1992)به مقصود آزمون تفاوت در رفتاری بازده سرمایه­گذاری شرکت­ها، آن­ها را بر اساس نسبت پوشش هزینه به گروه­های با محدودیت مالی بیشتر و کمتر تقسیم نمود. در این کار تحقیقی، شرکت­ها برای اولین بار بر اساس ویژگی­های مالی با بهره گیری از نسبت­های مالی دسته­بندی شده­اند. وایتد به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری به مقدار جریان نقدی داخلی شرکتها محدود می­گردد و پس پروژه­های با  NPV مثبت اجرا می­گردد و همچنین پیدا نمود، در شرکت­های تحت فشار مالی، وابستگی بیشتر مخارج سرمایه به جریان نقدی هست و بیان نمود که شرکت­های تحت فشار مالی از محدودیت های مالی رنج می­برند که رفتار ترتیب پله­ای تامین مالی را تشدید می­کند.

لامونت (1997)،با بهره گیری از ابزارهای تجربی طبیعی، شواهدی غیر مستقیم در راستای فرضیه حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی FHP[2] فراهم نمود. انگیزه این کار مطالعاتی، مبتنی بر این مشاهدات می باشد: اگر چه ارتباط قوی بین نقدینگی داخلی و سرمایه­گذاری هست، ایجاد ارتباط علی مستقیم بین این دو مشکل می باشد و سرمایه گذاری و جریان نقدی تحت تاثیر شوک­های اساسی قابلیت سودآوری می باشد. لامونت تصریح نمود اگر چه مطالعات اولیه قابلیت سودآوری سرمایه گذاری را توسط ترکیب معیار مانند Q توبین یا نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری[3]، در معادله تخمینی کنترل می­کند، قابلیت سودآوری جاری هنوز می­تواند معیار بهتری برای اظهار سود آوری آینده شرکت باشد. با در نظر داشتن این مساله، لامونت با تمرکز بر ابزار برونی برای نقدینگی، مبنای متفاوتی را بکار گرفت. با بهره گیری از داده­های صنعت نفت، وی توانست تغییرات ناگهانی جریان نقدی را که با بازده سرمایه گذاری نامرتبط می باشد، شناسایی کند. یک مدل بازارهای کامل سرمایه تصریح می­کند، زمانی که بخش نفت یک شرکت چند بخشی، کاهش نقدینگی را تجربه می­کند، بخش­های غیر نفتی آن شرکت نباید تحت تاثیر قرار گیرد. پیش روی مدل نقص­های بازار تصریح می­­کند که با ایجاد محدودیت مالی، قیمت سایه سرمایه­گذاری برای همه پروژه ها افزایش می­یابد که منجر به کاهش مقدار سرمایه­گذاری در همه بخش­های شرکت می­گردد. لامونت نتیجه گرفت که کاهش جریان­های نقدی بخش­های نفتی شرکت­های چند بخشی، به کاهش مخارج سرمایه­گذاری در بخش­های غیرنفتی نیز منجر می­گردد که تصریح به نقص بازار سرمایه دارد نتیجه کلی این می باشد که بازارهای سرمایه داخلی، تأثیر مهمی در تخصیص سرمایه بازی می­کنند که شاهدی مستقیم بر ارتباط علی بین نقدینگی داخلی و سرمایه­گذاری می باشد.

[1]– fazzari

[2]-Fazzari، Hubbard & Petersen

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3]-Market Value to Book Value Ratio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اول : آیا بین حساسیت سرمایه ­گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های بیش سرمایه­ گذار با  شرکت­های کم سرمایه­ گذار تفاوت معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با اندازه مخارج سرمایه­ گذاری بلند مدت (سرمایه ای) ارتیاط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا حساسیت سرمایه­ گذاری – جریان­های نقدی در شرکت­های مواجه با محدودیت­های مالی بیشتر از شرکت­های بدون محدودیت مالی می­باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید